Rrëfehet gruaja dredharake: Ja pse e bëj me të tjerë. Burri e di, por nuk ka çfarë të më bëjë..

Një histori tra.dhtie bashkëshortore është zbu.luar për “Daily Star” nga një grua, përdoruese e rrjetit so.cial “Ashley Madison”, i specializuar pikërisht në krijimin e lidhjeve jashtëmartesore.50-vjeçarja tregoi arsyet pse pëlqen ta tra.dhtojë të shoqin. Ajo ka treguar se me bashkëshortin ka katër fëmijë dhe se kishte një lidhje katër vjeç are jashtë martesore të cilën ai ia zb uloi…

“Burri im mësoi në mars se kisha një af erë katërvjeçare. 99% të kohës nuk ndjej ndonjë faj, po argëtohem dhe kënaqem. Jeta është shumë e shkurtër”, rrëfen ajo.
“Burri dhe unë kemi shkuar në terapi që kur ai zbu loi afe rën time katërvjeçare dhe kjo e ka ndihmuar”, shton gruaja.
“Por unë do të vazhdoj ta përdor faqen e internetit për nevojat e mia. Dua eks.itim”, shprehet.

Më tej vijon: “Gjatë katër vite e gjysmë në këtë faqe unë kam pasur një marrë dhënie të duhur afatgjatë dhe të tjera të shumta, si në internet ashtu edhe offline. Për momentin nuk kam një lid hje, por unë po bisedoj me dikë dhe do të takohem së shpejti. Gjetja e dikujt në internet është shumë më e lehtë dhe unë do të thosha se di skr ecioni është një domosdoshmëri. Në Ashley Madison kam më shumë kontroll dhe prandaj mund të gjej par tnerë të mundshëm”.

Gruaja gjithashtu hedh dritë mbi fru strimin e saj sek.sual brenda martesës.
“Meqë dëshirat e mia nuk u arritën, kjo më nxiti të kërkoja jashtë martesës për të kënaqur nevojat e mia”, zbuloi ajo.
“Partnerët e marrë dhënieve të mia jepen më shumë në atë që unë dua sek.sualisht. Burri im nuk po më jepte atë që kisha nevojë.
“Do ta kisha lënë burrin tim për partnerin tim katër-vjeçar, por ai vendosi të qëndrojë i martuar me mua”.