Mevlani e tall në takim, “Ledjana qan me ngashërim”: Mjaft!

Mevlani e tall në takim, “Ledjana qan me ngashërim: Mjaft”!Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Mevlani dhe Ledjana kanë pasur përplasje në takimin e parë që kanë pasur pasi u de klaruan për njëri-tjetrin.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Mevlani an kohet që Ledjana nuk i jep rëndësi jashtë programit dhe ka dyshime për të, ndërsa Ledjana e pa ralajmëron që është hera e fundit që e bën këtë gjë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Mevlan: Ke 2 muaj që q an për mua dhe tani që u deklarova, nuk merr një herë në telefon “Si je?” e “Çfarë bën?”

Ledjana: A je në takim me mua? Koha është gjëja më e çmuar për mua dhe po ta kushtoj ty. Ma përmend gjithë kohës dhe dy shon gjithë kohës te unë, hera e fundit që e bën këtë gjë.

Mevlan: Po unë i shk reti po mendoj për mirë se po bie brenda me një person që nuk i interesoj.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…