Baton Haxhiu “Hallakat” Gjithë Kosovën, I’a Nxerr Në Shesh Vjosa Osmanit Të Gjitha Mangësitë Dhe Gabimet Që I Ka Bërë

Baton Haxhiu “Hallakat” Gjithë Kosovën, I’a Nxerr Në Shesh Vjosa Osmanit Të Gjitha Mangësitë Dhe Gabimet Që I Ka Bërë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Gazetari i njo.hur kosovar, Baton Haxhiu, ne emisionin e tij E verteta me fjale ka per.mbledhur disa ato qe ai i quan beteja te hum.bura te presidentes se re te Kosoves, Vjosa OsmaniHaxhiu per mend ne fillim te videos, nisjen e karrieres se Osmanit ne kabi.netin e ish-presiden.tit te Kosoves, Fatmir Sejdiu.ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Si she fe e kabi.netit, Osmani del ne pa h ne dy momen te. Ne Uashington kur per kthen per presidentin Sejdiu dhe krye ministrin Hashim Thaçi ne ko.nfe.rencen per medie me s.ekretaren Hillary Clinton dhe ne Ha.ge si pjese e eki.pit qe mbron pava resine e Kosoves para Gjy kates Nder kombetare te Drejtesise edhe pse draf.tin e mb rojtjes e kishin nder.tuar nder kombetaret.ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..