Nëse Doni Të Bëheni Miliarder, Këto Janë Katër Zanatet Që Duhet Të Zgjidhni.

Nëse Doni Të Bëheni Miliarder, Këto Janë Katër Zanatet Që Duhet Të Zgjidhni.Ju ft0jmë të nd1qni v1de0n më p0shtë..

Jo secili që ëndërron dhe s’përpiqet mund të bëhet m iliarder. Mega News transmeton sot një artikull, që numëron disa profesione a punë përmes të cilave arrihet kjo ëndërr.Ju ft0jmë të nd1qni v1de0n më p0shtë..

Zhvillues ap likacionesh

Të krijosh një b iznes duke përdorur thjesht ce lularin është një ide e zgjuar, në fund të ditës secili prej nesh sot e ka në z otërim një s ma rtphon, kështu që mjafton të kesh idetë e qarta dhe të ndërtosh a plikacionin që mendon se do të j etë i dobishëm për të tjerët.

Shkrimtari

Të qenët shkrimtar mund të jetë një punë e cila mund t’ju pasurojë shpejt, kjo mund të të hapë dyert e j etës, nëse librat e tu pëlqehen dhe kanë sukses, padyshim që do të pa surohesh.Ju ft0jmë të nd1qni v1de0n më p0shtë..

Lojtar p okeri profesionist

Kjo është një punë që ka një lloj risku, por nëse jeni i aftë mjaftueshëm dhe keni pak fat do të mund të n otoni në para dhe në ar.

Sh pikës

Nuk thuhet kurrë, por shp ikësit janë ata që fitojnë një shumë të mirë p arash. Nëse dikush sh pik diçka, ai mund të fitojë shumë para nga s hitja e pa tentës, apo thjesht nga d hënia me leje përdorimi e sh pikjes.Ju ft0jmë të nd1qni v1de0n më p0shtë..