Ky është djaloshi 15 vjeçar qe vdíq dje në Drenas

Ky është djaloshi 15 vjeçar qe vdíq dje në Drenas.Ju ft0jmë të nd1qn1 më p0shtë v1de0n..

Një p erson është v rarë dhe një tjetër është p l ag osur në fshatin Gradicë të Drenasit.Ju ft0jmë të nd1qn1 më p0shtë v1de0n..

Sipas b urimeve të Drenica Sot i p lag osur rë nd është Bekim Muja. Ndërsa, i v rarë ka mbetur djali i tij, A. Muja.

Edhe pse ende nuk dihen motívet e këtij s ulmi, sipas burimeve i d yshuari për këtë v ra sje dhe p l ag osje është personi me ínicíalet Xh. Bardiqi.Ju ft0jmë të nd1qn1 më p0shtë v1de0n..