E tmerrshme se si toka perbin shume ndertesa dhe makina, njerezit menduan se…(VIDEO)

Të paktën 20 shtëpi janë she.m.bur dhe 380 persona janë ev.ak.uar nga një fshat në jug të Kinës, ku pati rrë.shq.itje dh.e.rash për shkak të stu.hiv.e me s.hi gjatë fundjavës që lamë pas.Në rajonin Gua.ngxi ka pasur sh.em.bje të nd.ërtes.ave, dhe videot e postuara online tregojnë momentin sesi një go.dinë 5 pesë katëshe she.m.bet në sy të banorëve dhe përpihet në gropën e hapur nga rr.ësh.qit.jet e dhe.rave..
Jo vetëm këtë ndërtesë, gr.opa e madhe e hapur nga rr.ës.hqit.jet e dhe.ra.ve pë.r.p.iu dhe ndërtesa të tjera dhe makina. Sh1kon1 v1deon