HlSTORI/ Djali ishte i lidhur me një vajzë për 3 vite por një ditë në internet zbuloi të verteten e hidhur..

E dash.ur Deidre, Jam një djalë rreth 30 vjeç. Pesë vite më parë, njoha një vajzë e cila ishte nga i njëjti vend si unë, Bost.on. Unë jetoja në atë kohë diku tjetër, për punë dhe bisedat tona zhvill.oheshin në telefon. Pas disa muajsh, nisëm takimet e shpeshta kur unë vija në Bos.ton dhe kalonim shumë mirë bashkë! Kështu kaluan 3 vite lidhje, por një ditë të bukur dhje.tori, kur i bie telefonit, ajo nuk mu përgjigj.A.snjë shen.jë je.te as nga telef.oni, as nga rrje.tet so.ciale për disa ditë. Befas, në Fa.ce.b.oo.k më del e das.hura. ime e veshur nus.e. Ishte mar.t.uar! JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Ajo më shkruan pas disa ditësh dhe më kërkoi të mos e me.rrj.a më në telefon apo ta be.zdi.sja. Nuk e di çfarë të bëj, si të vep.roj?! Ajo tani pret një fëm.ijë që nuk e di i kujt është dhe mua nuk më fl.et e as nuk do që ta kon.taktoj. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT