Gruaja e BRAKTlSl dhe e nderroi për një tjeter, burri i lutet te kthehet dhe DËSHlRON ta faI.

Gruaja e B RAKTlSl dhe e n derroi për një tjeter, burri i lutet te kthehet dhe DËSHlRON ta faI.
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Flamur Mema është 43 vjeç nga Maminasi. Ai i është drejtuar sot emisionit “Me zemër të Hapur” në News24,Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

pasi ka ko nfIikte me bashkëshorten e tij e cila është larguar nga shtëpia dhe sipas tij jeton me të da;shurin.

Çifti ka 18 vjet martesë por ko nfIiktet kanë nisur katër vjet më parë, kur Flamuri ku;ptoi që ajo fIiste në rrjetet sociale me dikë tje;tër.

Flamuri dhe bashkëshortja e tij Marjeta kanë dy fëmijë.

Flamuri ka dashur ta faIë atë disa herë edhe pse e ak;uzon për tr.adhti bashkëshortore, por ajo nuk ka pranuar të rikthehet me të.

Flamuri së bashku me bashkëshorten kanë një biz nes të përbashkët por siç shpjegon ai tashmë ajo e ka dë;buar,Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Flamurin nga puna dhe veç kësaj s ituate ajo ka marrë me vete edhe letrat e shtëpisë të cilën Flamuri e ka tra shëguar nga i ati.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Por Flamuri veç rrë;fimit të ng jarje ka kërkuar edhe rikthimin e gruas në shtëpi pasi për hir të fëmijëve ai do ta faIë.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..