Apeli/prekës: Kur ju bëhet bajat shtëpia, na kujtoni neve (VIDEO)

Apeli/prekës: Kur ju bëhet bajat shtëpia, na kujtoni neve (VIDEO)

Rijad Mehmeti nga Bardhoshi i Prishtinës e ka një apel për të gjithë qytetarët që iu ka humbur durimi për të qëndruar në shtëpitë e tyre si ma së pr eventivë ndaj koronavirusit.

“Do të thotë se sa herë të ju bëhet bajat të nd enjurit në shtëpi, mendoni për personat me a ftësi të ku fizuara”.

Ndryshe, 14 vjeçari nga Prishtina nuk ndalet së a vokuari për personat me af tësi të kuf izuara, ku së fundmi së bashku me bashkëmoshatarët e tij kanë f ituar një projekt nga U NICEF-i për ndërtimin e një tualeti për këtë ka tegori në shkollën fillore “Ismail Qemajli”