U doli çdo gjë “sheshit dhe i panë të gjithë, ja cilët janë vipat që i tradhëtuan veshjet keq fare”

U doli çdo gjë “sheshit dhe i panë të gjithë, ja cilët janë vipat që i tradhëtuan veshjet keq fare”.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Edhe VIP-at shpesh herë bëhen pjesë e ‘inci dent eve’ për shkak të veshjeve që ata mbajnë.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Që nga këputja e një k opse apo gr isja e pantallonave ose ndodh që të ngrihet papritur fustani nga era.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Për personazhet e njohur momente të tilla janë më të sikl etshme, pasi ndodhin para kamerave dhe menjëherë bëhen vi rale.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Edhe VIP-at shpesh herë bëhen pjesë e ‘inci dent eve’ për shkak të veshjeve që ata mbajnë.

Që nga kë putja e një ko pse apo grisja e pantallonave ose ndodh që të ngrihet papritur fustani nga era.

Për personazhet e njohur momente të tilla janë më të s i k l e t s h m e, pasi ndodhin para kamerave dhe menjëherë bëhen vi rale.