Shkencëtarët tregojnë projektin e qytetit të parë në Mars i cili nis në vitin 2054

Shkencëtarët tregojnë projektin e qytetit të parë në Mars i cili nis në vitin 2054

Jeta në Mars është parashikuar nga arkitektët që besojnë se një qytet aty mund të ndërtohet deri në vitin 2054.

‘ABIBOO Studio’ ka publikuar një imazh që tregon vizionin e tyre për Nüwa.

‘Në faqen e tyre të internetit, ABIBOO- shpjegon se si ata janë përqendruar në “zhvillimin e vetë-qëndrueshëm” kur projektojnë qytetin.

Ata thanë: “Qyteti i Nüwa është në shpatin e një prej shk ëmbinjve marsianë, me ujë të bol lshëm, i vendosur në Tempe/Mensa.Një terren i pjerrët ofron mundësinë për të krijuar një qytet vertikal të futur në sh këmb, i mbrojtur nga rr ezatimi dhe met eoritët ndërsa ka qasje në rrezet e diellit indirekte. Qëndrueshmëria, por veçanërisht zhvillimi i vetë-qëndrueshëm është në thelbin e modelit/Nüwa. Për të qenë i vetë-qëndrueshëm, një vendbanim në Mars duhet të jetë në gjendje të si gurojë të gjitha burimet në vend.

Pas një faze të shkurtër fillestare duke u mbështetur në i nvestimet kapitale dhe furnizimet nga Toka, sistemi duhet të jetë në gjendje të mbështesë rritjen e tij vetëm me burime lokale.”