Ky eshte politikani kosovar qe ka shtëpinë në vlerë prej 18 milionë euro??

Ky politikan kosovar ka shtëpinë në vlerë prej 18 milionë euro??
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Kr eu i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli, ka një shtëpi që kushton sa gjithë shtëpitë e banesat e l iderëve kryesor në vend. Ajo kushton miliona euro.

Bazuar në regjistrin për deklarimin e pasurisë në Ag jencinë Kundër K o rrupsionit, vlera e shtëpisë së Pacollit sillet rreth 18 milionë euro.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Kjo shtëpi ka sipërfaqe 5 mijë e 200 metra katrorë.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ndryshe, Pacolli vlerësohet të jetë njeriu më i pasur në vend. Shtëpitë, tokat milionëshe, avioni p rivat, veturat, ak sionet në shumë k ompani e miliona euro para të gatshme nëpër institucione fi nanciare, i mundësojnë atij që të jetë i pari në listën e zyr tarëve milionerë të vendit.