Do të habiteni, me këpucët e Adriana Matoshit në …

Do të habiteni, me këpucët e Adriana Matoshit në …
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ajo tashmë është bërë deputete. Adriana Matoshi po merr pjesë në seancën e Kuvendit të Kosovës, tani kur po zgjidhet presidenti i vendit.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Siç dihet edhe Kuvendi i Kosovës, si secili institucion vendor, ka një protokoll të veshjes i cili nuk u lejojnë deputetëve që të shkojnë me atlete në se ancë.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..