Blogerja i jep fund jetës së saj në moshë të re edhe pse dukej shum e lumtur ajo vuante nga depresioni

‘Blogerja i jep fund jetës së saj në moshë të re edhe pse dukej shum e lumtur ajo vuante nga depresioni’

28 vjeçarja Lee MacMillan, e cila u bë e njohur falë udhëtimeve nëpër botë me r ulonë e saj, është gje ndur e v de kur.

Ajo i ka dhënë fu nd jet ës së saj si pa sojë e de presionit dhe pr oblemeve me shëndetin me ndor. E reja vd iq të premten në Kaliforni, ndërsa këtë lajm të hi dhur e konfirmoi nëna e saj përmes një postimi në rrjetet sociale.

Familja e 28 vjeçares ka bërë të ditur se blo gerja prej disa kohësh v uante nga de presioni. Pavarësisht se kishte kërkuar nd ihmë nga profesionistë, ajo nuk arriti dot ta mp oshte këtë pr oblem. “Pasi kaloi një jetë të j ashtëza kon shme dhe bëri një b etejë të guximshme me dcepresionin, zemrat tona janë c opëtuar për të ndarë lajmin që Lee i mori j etën vetes të premten.

Ajo ishte drita më e ndritshme, një forcë m agnetike e natyrës dhe ishte e dashur nga kaq shumë. Nëse ne mund të bëjmë një gjë për Lee tani, në mes të kësaj hu mbjeje shp irtërore, është për të përhapur mesazhin se shëndeti me ndor është po aq real sa shëndeti fizik dhe se s ëmundja mund të go dasë këdo, pa marrë parasysh sa nuk ka gjasa të duket.