Lot/dhe/emoсion! Gazetarja Genta Popa vaksinohet Iive në edicionin e Iajmeve

Lot/dhe/emoсion! Gazetarja Genta Popa vaksinohet Iive në edicionin e Iajmeve
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Sot nisi vaksinimi i gazetarëve, të cilët janë çdo ditë të e kspozuar ndaj infektimit, ndërsa gazetarja e Top Channel, Genta Popa ka k ryer vaksinimin live në edicionin e lajmeve të orës 15:00.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Studioja u përfshi në em ocione të forta në l ot dhe gëzim në të njëjtën kohë, ndërsa e ftuar ishte edhe Silva Bino, e cila ndërsa gazetarja Popa kr eu vaksinën tha se ajo është e si gurt dhe mund të ketë vetëm disa efekte anësore të lehta që kalojnë shumë shpejt.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Genta Popa: Zonja Bino, k omiteti i eks pertëve kishte një re agim sot në lidhje me këtë çështje, a ka lidhje vaksina me ra stet e ra portuara të hu mbjes së je tës?

Silva Bino: Absolutisht jo. Ka një deklaratë të k omitetit të ek spertëve, të cilët vlerësojnë çdo gjë edhe efektet e lehta dhe ato të tjera pas vaksinimit. Në bazë të deklaratave të tyre të gjitha ngj arjet që kanë ndodhur nuk kanë lidhje me vaksinën. Këto va ksina kry hen për tu mbrojtur nga K0vidi dhe jo nga së mundjet e tjera. F atke qësisht v d e k j e ndodhin gjatë të gjitha ditëve dhe mund të ketë edhe r astësira.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..