Duda Baljes i vizatohen lînjat/trupore në këto komplete të ngushta!

Duda Baljes i vizatohen lînjat/trupore në këto komplete të ngushta!
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Duda Balje edhe në zgjedhjet e 14 shkurtit arriti të s igurojë ulësen në Kuvendin e Kosovës.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

P ërfaqësuesja e Inionit/Socialdemokrat ka treguar se ditë më parë edhe është k ër cënua, gjë të cilën ua ka adresuar edhe o rganeve ko mpetente.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Duda nuk pëlqehet vetëm si deputete por edhe në fi zionomi si nj grua mjaft t ërheqëse dhe e bukur.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Së fundmi, ajo është shfaqur veshur me komplete serioza të n gushta të cilat ia kanë vizatuar për mrekulli línjat t rupore.

Eh,po deputete të tilla rrallë shohim./KosovarjaJu ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..