Djali i vdíq para pesë ditëve, por më pas edhe babai i tij biznismeni shqiptar humbë/jetën!

Djali i vdíq para pesë ditëve, por më pas edhe babai i tij biznismeni shqiptar humbë/jetën!
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ka nd ërruar j etë si p asojë e Co vid-19 ditën e sotme biznesmeni Skënder Semilmaj, në moshën 53 vjeçare.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Mësohet se 5 ditë më parë ka ndë rruar je t ë si pa sojë e ko ronav irus it edhe babai i tij, Skënder Selmimaj, në moshën 83 vjeçare.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Skënder Semilmaj ishte një biznesmen i njohur në qytetin e Elbasanit. Të dy ishin pr ekur nga Covid 19 dhe nuk mundën dot t’ja dalin për të mp oshtur sëm undjen.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..