Bearti i “Përputhen” i kërkon garë me vetura Vis Kosovës, në lojë janë 20 mijë euro.

Bearti i “Përputhen” i kërkon garë me vetura Vis Kosovës, në lojë janë 20 mijë euro.
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Beart Rexhepi, që u bë i famshëm në emisionin “Përputhen”, një vit më parë i kishte kërkuar të g aronte me vetura ka mpionit, Vis Kosova.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Por, në atë kohë, kjo garë nuk ishte realizuar dhe se në g arë ishin 20 mijë euro.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Pas një viti, Bearti i ka treguar Vis Kosovës që kjo ofertë ende vlen.

Mbetet të shihet nëse do të zhvillohet kjo ga rë, ku në ga rë janë 20 mijë euro.
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..