Iku në Greqi për një jetë më të mirë, elektriçisti shqiptar ndë/rron j/etë në krye të detyrës….

Iku në Greqi për një jetë më të mirë, elektriçisti shqiptar nd/ërron j/etë në krye të detyrës….
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Një ng jarje e r ëndë është shënuar në zonën e Eretrias në Greqi. Tre elektricistë, një prej të cilëve shqiptarë, kanë nd ërruar je të, pasi i zu k orrenti, teksa kr yenin r iparime në shtylla të te nsionit.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Shqiptari që nd ërroi je të në këtë ngj arje të r ëndë quhet Aleks Bruka, ra porton “Balkanweb”.

I riu nga Rrësheni kishte zgjedhur Greqinë për të jetuar, për të s iguruar të ardhura për familjen e tij. Mirëpo, ai ka pasur një fat tr agjik, duke ndë rruar je të në vendin e punës.

Përpos tre elektricistëve që nd ërruan je të, dy grekë dhe shqiptari, edhe një tjetër mbeti i lë nduar nga i n cidenti tr agjik.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..