Do i votojme me 25 Prill! NJlHUNl me “Lagjen e “GRABlTQARËVE” të politikës”, blloku i 122 vilave të bardha, blerë me miIiardat e “KRlMlT”

Do i votojme me 25 Prill! NJlHUNl me “Lagjen e “GRABlTQARËVE” të politikës”, blloku i 122 vilave të bardha, blerë me miIiardat e “KRlMlT”
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Vetëm 4 kilometra larg Tiranës në Petrelë, paralel me rrugën, ku vetëm ministri dhe drejtori i L SI

VO DHl 52 milionë euro e u lirua, pasanikët e bërë të tillë me lekë kr imi e ko rr upsioni shtetëror dhe Iidhjeve me botën e ma fies,

kanë krijuar një bl lok banimi me vila lu ksi, ku janë bashkuar e jetojnë pa pikë moraIi, agallarët dhe shërbestarët e tyre, të çdo lloji, ngjyre politike e m ëkatesh.

Janë 122 vila të bardha, me sipërfaqe nga 350 m2, në mbi 600 m2, të blera me miliarda të z eza, prej deputetësh, ministrash, ambasadorësh,

moderatorësh televizivë, opinionistë të medias, da shnore shtetarësh, prokurorë, gjy qtarë, k rye-d oganierë e k rye-ta timorë.

Ky b llok banimi, me sipërfaqe 226 mijë m2, nga të cilat 79 mijë m2 janë vila, është pagëzuar me emrin

“Lagja e ha jd utëve të politikës” dhe me plotë të drejtë, mbasi çmimi më i ulët i një vile është 500 mijë euro.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..