Albin Kurtit i vjen një thirrje nga BE-ja, Bëjeni këtë menjëherë ose….

Albin Kurtit i vjen një thirrje nga BE-ja, Bëjeni këtë menjëherë ose….
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Albin Kurtit i vjen një thirrje nga BE-ja, Bëjeni këtë menjëherë ose…

Por, një zëdhënës i BE-së megjithatë thotë se “në vitin 2020 Përfaqësuesi i Lartë për Pol itikë të Jashtme i BE-së, Josep Borrell dhe Lajçak kanë qenë mikpritës të një serie të takimeve të nivelit të lartë dhe k r y enego ciatorëve “gjatë së cilave është arritur një përparim fillestar i prekshëm”.
Ndërkaq, diplomatët e vendeve anëtare të BE-së, kur flasin për di alogun gjatë vitit të parë të m andatit të Lajçakut, ku fizohen në deklarimin se “mirëpresin fa ktin se dialogu ka r ifilluar Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..