Zbulohet qka i ndodhi Cimës pak para se të vdíste?

Zbulohet qka i ndodhi Cimës pak para se të vdíste?
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Aktori i njohur Rasim Thaçi-Cima nd ërroi je të pas infektimit me C0VíD.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
E gj endjen se si ishte gjatë kohës sa ka qenë i sh trirë në sp ital e rr ëfeu Adelina Thaçi, e bija e tij.

Ajo tha se Cima ishte í ntubuar 4 ditë para se të v des, pastaj, të premten në mëngjes p ësoi s ulm kardíak.

Kujtojmë që Cima vd íq në moshën 71 Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..