Ndodh edhe kjo, Вurri rrеh gruаn ne meѕ te dаѕmes

Ndodh edhe kjo, Вurri rrееh gruаn ne meѕ te dаѕmes
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Një çift gjatë një ahengu ku ishin duke e për jetuar gëzimin, burri bën diçka të pa.za.kontë. Ai i m.ëshon gruas sh.up.lakë dhe vazhdon të kërcejë sikur të mos kishte ndodhur asgjë

Kur burri i më.shon shu.pla.kë, gruaja për një moment sht.an.get sepse nuk e kupton re agimin e tij. Kurse ai vazhdon me kërc imin e tij dhe kën aqet duke vallëzuar.3

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Kjo video edhe pse është e vjetër, sa herë që e shikojmë do të qes him.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..