Gati u bë 1 javë nga ikja e Cimës nga kjo jetë,vajza e tijë nuk mund ta pranoj ikjen e tijë publikon.. (Foto)

Gati u bë 1 javë nga ikja e Cimës nga kjo je të,vajza e tijë nuk mund ta pranoj ikjen e tijë publikon.. (Foto)
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

E bija e humoristit të njohur si Cima, Adelina Thaçi-Meta, rrëfeu për Klan Kosovën momentet e fundit të babait të saj. “Njëherë i është ke që su ar gjendja e më pas i është përmirësuar, por më pas i pë rjetoi dy s ulme nga të cilat nd ërroi j etë”, deklaroi ajo /Pamje mePosht

Edhe bashkëpunëtorët e tij treguan se e p ërjetuan rë ndë lajmin e v de kjes së Cimës të cilin thanë se e patën fort përzem ër.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..