“Cila erdhi e para, pula apo veza”?Ja Çka Thotë …

“Cila erdhi e para, pula apo veza”?Ja Çka Thotë …
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Në popull qarkullon një fjali shumë e thjeshtë. E kanë modernizuar palidhje! P.sh.“Cila erdhi e para, pula apo veza? Por ti mos u lodh, unë të pyes diçka tjetër tani: “Kush u kriju para, shiu apo mje gulla? Në Islam e ka përgjigjen e vet me dy fjalë. Ka thënë Allahu xh.sh., në Kuran: ” Prej çdo gjëje kemi krijuar femër dhe mashkull”.

Pra në fillim Allahu ka krijuar një gjel dhe një pulë, e pastaj vezë sa të duash. Për arsye se shkaqet për të ardhur shumë vezë janë krijuar nga Allahu. E lementi vezë është krijuar nga Allahu. Allahu ka krijuar diellin dhe detin, e tani me a vull.. mj egull e shi sa të duash. O vllai im i dashur. Sqarimi nga Hoxha Jakup Asipi Allahu e m eshiroftë.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..