BURRl ka një haII të madh/Dhjetë vjet pa grua, tani po më..

BURRl ka një haII të madh/Dhjetë vjet pa grua, tani po më..
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Letra e një burri rreth 45 vjeç që e ka hu;mbur gruan prej 10 vitesh ka një haII. Gjatë kësaj kohe nuk

lejoi asnjë femër të hynte në jetën e tij dhe tani ndihet i vet muar..…Ndiqen! videon per te kuptuar se per qfare behetJu ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..