Testoni intelegjencen tuaj! Cilin numer e formoni me vetem dy levizje??

Testoni intelegjencen tuaj! Cilin numer e formoni me vetem dy levizje??

Testet nuk janë thjesht argëtuese për tu zgjidhur, por ato janë gjithashtu një mënyrë e shkëlqyeshme për të ngr ohur dhe testuar aft ësinë e trurit tuaj.

Sipas New York Times, “Apeli i enigmave shkon shumë më thellë sesa nx itimi i shpërblimit të do pa. mi nës për të gjetur një zgjidhje.

Vetë ideja për të bërë një enigmë zakonisht zhv endos trurin në një gjendje të hapur, të gj allë dhe që është në vetvete një ar ra. tisje e këndshme ”.

Nëse mund të lëvizni vetëm 2 shkopinj, cili është numri më i madh i mundshëm që mund të krijohet?Shikoni pergjigjen ne li nkun ne vazhdim:

Përgjigja: 51,181

Shpjegim: Zh vendosni fijen e shkrepëses në kry e dhe në fund nga shifra “0” në qendër dhe përdorni këto për të bërë shifrën “1” pas shifrës “8”.