Qumili bënë një krahasim mes gruas dhe Cimes.

Qumili bënë një krahasim mes gruas dhe Cimes
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Lajmet e hi dhura nga sk ena kulturore, janë bërë të shpeshta ditëve të fundit.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Të premten, vendi humbi Cimen, ikonën e humorit, i cili si tr ashëgimi artistike la sk eçe të shumta humoristike.

Rasim Thaçi-Cima, v eteran i humorit, pë rvetësoi zemrat e publikut qysh në vitet ’80 e ’90, kur sk eçet e tij ishin bërë pjesë e rëndësishme e familjeve kosovare, nëpërmjet ka setave, asokohe analoge.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë.