Orët e fundit të Arjan Salës/ Çfarë tregojnë pamjet e kamerave të sigurisë në momentin që ra zjarri në magazinë?

Orët e fundit të Arjan Salës/ Çfarë tregojnë pamjet e kamerave të s igurisë në momentin që ra z jarri në m agazinë?
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ky është momenti kur Arjan Sala hyn në ambjentet e b rendshme të m agazinës që u përfshi nga z jarri pasditen e 24 Marsit, sapo kishte marre njoftimin në radio për ngj arjen.

I riu ndihmoi disa punonjës që të shpëtonin nga zj arri, por vetë nuk mundi të s hpëtonte. Tr upi i tij u nxorr pas tre ditësh, pasi op eracioni i zja rrf ikëseve ishte shume i vë shtirë.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..