NORVEGJlA ka nevojë për punëtorë nga vendet e treta, paga është super.

NORVEGJlA ka nevojë për punëtorë nga vendet e treta, paga është super.

Edhe Norvegjia u është bashkuar shteteve si Zvicra, apo Gjermania që kërkojnë punëtorë.

Këto vende kërkojnë punëtorë për shkak të pIa kjes së popullsisë dhe mungesës së fuq isë punëtore në disa profesione.

Kompanitë norvegjeze janë duke u hasur me pr obIeme të mëdha për sa i përket krahut të punës, si dhe nuk kanë fare mundësi zgjedhje përpos të punësojnë edhe ata pak kandidatë që kanë ngelur të papunësuar.

Ndaj Norvegjia është duke kërkuar punëtorë nga vendet e treta. Gjithashtu mësohet se disa nga ko mpanitë ofrojnë paga që fillojnë nga 4,500 euro në muaj.