Ngjarje e rëndë! 55-vjeçari gjendet i pajetë në kanal, detajet nga policia

Ngj arje e rën dë! 55-vjeçari gjendet i pa jetë në kanal, detajet nga p olicia

Është gjetur i vd ekur pa shenja j ete në një kanal në fshatin Kreshpanj të Maliqit, 55-vjeçari P. F.

Pol icia nj ofton se këtij shtetasi nuk i janë kon statuar she nja dh une në trup. Sipas të dhënave paraprake, dys hohet se burri mund të jetë rrë zuar a ks identalisht dhe për pa sojë ka gjetur vd ekjen. Materialet i kaluan Pr okurorisë të Rrethit Gj yqësor Korçë, për ngj arje aks identale.

Më datë 30.03.2021, rreth orës 2:30, në një kanal me ujë në fshatin Kreshpanj, Maliq, është gjetur i vd ekur, pa shenja dh une në trup, shtetasi P. F., 55 vjeç, banues në këtë fshat, i cili nga he timet e k ryera dys hohet se mund të jetë rrë zuar aks ide ntalisht dhe për pa sojë ka gjetur vd ekjen.

Ma terialet i kaluan Pro kurorisë të Rrethit Gjy qësor Korçë, për n gjarje aks identale.