Kur ishte 13 vjeçe mbeti shtatzënë, e reja rrëqeth: Më mallkonin thsohin ishalla jep shpirt gjatë lindjes me bebin….

Kur ishte 13 vjeçe mbeti sh tatzënë, e reja rr ëqeth: Më ma llk onin thsohin ishalla jep sh pirt gjatë lin djes me bebin….Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Një adoleshente është of end uar shumë pasi mbeti sht atzënë në moshën 13 vjeçare. Maddie Lambert nga Fort Worth, Texas, pranoi mesazhe duke thënë: “Shpresoj të v de sësh gjatë li ndjes”.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Në mesin e shumë komenteve ne gati ve, ajo vendosi të bëhej nënë dhe të merrte në krah fëmijën e saj.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Maddie, e cila tani është 17-vjeçare, tha: “Kur unë në fakt mbeta sht atzënë, unë isha aq e f rik ësuar nga r eagimet që do të merrja, dhe pata shumë r eagime nega tive, shumë ur rej tje. Të gjithë kishin diçka për të thënë, dhe ata nuk u pë rmbajtën”.

Ajo vazhdoi: “Njerëzit thoshin: ‘Ju po shk at ër roni jet ën tuaj’.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..