I dashuri e la për shkak të peshës, 27-vjeçarja humb 76 kilogramë dhe i ja si i ha kë merret

I dashuri e la për shkak të peshës, 27-vjeçarja h.umb 76 kilogramë dhe i ja si i ha kë merret
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Pesha ishte shkaku kryesor që dërgojë në n.darjen e Alida Dreyer nga i dashuri i saj. 27-vjeçarja peshonte 145

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
kilogramë, një peshë kjo e përftuar si rezultat i shumë ushqimeve me p ërmbajtje y ndyrore dhe sh eqerna.Alida ka zbuluar se i dashuri ishte ju.stifikuar për nd arjen, duke thënë se ishte shumë e shëndoshë. Për këtë m otiv,Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..