Daçiç nëse vetëm një Qytetar i Veriut te Mitrovices prekët me dorë ne jemi gati të hymë me Ushtri në Kosovën

Daçiç nëse vetëm një Qytetar i Veriut te Mitrovices prekët me dorë ne jemi gati të hymë me U shtri në Kosovën
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Daqiq e paraIajmron Kosoven mos g uconi as ni qytetar temin ne veri te Mitrovices me prek me dor Mos na pr0v ok0ni sepse veriu eshte i joni po edhe t repëca eshte e jona.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Mos hina ka nuk duhet sepse ne jemi gati Ska bisedime per veriu dhe tre pcen sepse ato jan tonat skem qka te bisedojm per kete qeshtje tha daqiq.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Në jemi te vendosur ne ket qeshtje dhe nuk bejm k ompromise jemi te qart dhe te vendosur b orll kemi leshuar pë ma ska to Ieranc zero kuptojeni para se ne te veprojm ndryshe tha aj ne intervis e d hen qe ishte shum i as hhper.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..