“B0MBA” e gazetarit shqiptar: Në Shqipëri bandat kanë një vaskë me acid për zhdukjen e personave dhe…

Në emisonin “Opinion”, gazetari Ferdinand Dervishi, është shprehur se në qytetin e Vlorës ekziston një vaskë me ac/id e cila u vjen në ndihmë ba/ndave kri/minale për zhd/ukjen e personave. “Mua nuk më tre/mb shumë Elbasani, aty kemi një ba/ndë, po them org/anizatë kri/minale, por ajo që më shqetëson mua është lidhja e tyre me politikën. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Fakti që në Shqipëri, grupet kri/minale në disa qytete filluar nga Vlora, Fieri, Elbasani, Tirana, Durrësi, Shkodra unë shikoj që ba/ndat e fuq/ishme ndonjëherë janë dhe të papr/ekura. Ba/ndat ndajnë pushtetin dhe tendert me politikën. Eshtë shumë e thjeshtë t’i trokasësh një grupi të tillë për një emërim dhe shumë thjesht, emërohesh. Elbasani është shumë i lexueshëm, unë Vlorën nuk e lexoj dot fare. Për Vlorën kam dëgjuar nga persona që duhet t’ua dëgjosh fjalën se aty ekz/iston vaska me acid. Këtë unë e kam dëgjuar në Vlorë nga persona, që duhet t’ua dëgjosh fjalën.”, tha Dërvishi. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT