Plaku shqiptar që e flet anglishten gjatë kohës së luftës

Plaku shqiptar që e flet anglishten gjatë kohës së lu ftës
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Lu ftë tarët e UÇK-së në l uftën e vitit 2001 kanë lu f t uar që shqiptarët e

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Maqedonisë të kenë më shumë të drejta.
Por në një fshat në afërsi të Tetovës, siç shihet edhe në videon e A P, k oma nd anti i UÇK-së, identiteti i të cilit nuk bëhet i ditur ka thënë se janë të përkushtuar për të krijuar një shtet të p avarur brenda Maqedonisë.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..