Njeriu më i fortë në botë është shqiptar nga Tetova.

Njeriu më i fortë në botë është shqiptar nga Tetova.
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Midis dy l uf tërave botërore në Beograd njerëzit më të fortë kanë qenë ata të cilët kanë punuar në p ortet e anijeve dhe normal këtë punë kanë mundur ta punojnë vetëm njerëzit më të f ortë, transmeton lajmin e mediave serbe portali Shqipmedia.

Gazeta e përditshme serbe “Vreme” në vitin 1937 e ka përshkruar “Rrëzimi nga froni” të Stiv Tomashoviq “Crni” i cili nuk ka mundur ta mbajë ka sën prej çe liku e cila ka lundruar deri në Beograd dhe që peshonte 450 kg. “Crni” atëkohë shquhej si njeriu më i fortë, dmth njeriu më i fortë që e ka punuar atë punë.

Gazetarët e të përditshmes “Vreme” e kanë vërejtur Stivin duke ardhur në Beograd nga Omishi, Kroaci, dhe se 10 vite ai ka qenë punëtori më i mirë në qytet. Në qoftë se ka patur ndonjë ngarkesë tepër të rë ndë të gjithë e kanë ditur se ai është njeriu i duhur për ta mbajtur atë.

Megjithatë g jigandi nga Omishi e ka thënë atë që askush nuk e ka pritur “Nuk mundem”.

Të gjithë prisnin që ky njeri i fo rtë do të mund ta mbajë atë kasë të rë ndë prej 450 kg, duke e pasur parasyshë faktin për 10 vite ka mundur ta bëjë një gjë të tillë, mirëpo këtë herë në vend të duartrokitjeve njerëzit janë dës hpëruar.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..