Mjeku Gjerman : Ja deri kur do zgjasë kjo gjendje dhe kur do të shpetojme!

Mjeku Gjerman : Ja deri kur do zgjasë kjo gjendje dhe kur do të shpetojme!
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Në një intervistë për televizionin B ILD,Z. Brown pranoi që nga fillimi dihej që do të kishte va ks ina të pamfjatueshme në muajt e veres pritet një rënie e te infe ktuarve pasi dhe va, ksi na do bëj punen e saj.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
“Në verë do të jemi në një gj endje të rrimë përsëri në p ube dhe k lube”, tha Helge/Braun, dokt ori gjerman, duke theksuar se qendrat e vak, sin imit do të jenë plotësisht funksionale nga prilli.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Në verë përsëriti ai, “ne do të jemi në gj endje t’u ofrojmë të gjtihëve mundësinë për t’u vak, sin uar”, ndërsa, “për shkak të sistemit të saj të mirë shëndetësor, Gjermania nuk duhet të ketë fr i kë të krahasohet me vendet e tjera”.

I pyetur se kur një “normalitet” do të kthehej në jetën e njerëzve, Z. Broën, i cili është gjithashtu një mjek, tha se – në va rësi të v ar ia ci oneve në llojin kryesor të ko, vid- “në verë ne do të jemi në gj endje të rrimë në p ube përsëri”.