“Gruaja e martuar dhe kam dy fëmijë, bëj 2 herë në ditë s me 22-vjeçarin, por ai”

“Gruaja e martuar dhe kam dy fëmijë, bëj 2 herë në ditë s me 22-vjeçarin, por ai”
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Rrëfimi i saj i plotë: Jam duke b ërë se ks me një djalë që është shumë më i ri se unë.Kam një burrë të

mrekullueshëm që kurrë nuk do ta lija por ky djalë më i ri se unë po më rri në kokë gjatë gjithë kokës. Jam 41 ndërsa burri im 43 vjet ne kemi dy fëmijë të mrekullueshëm, njëri 15 tjetri 13. Unë dhe burri im kemi pasur uljet’ Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..