E bëra me vëllaun 33 vjeçarja sjell në jetë fëmijën e vëllait të saj

E bëra me vëllaun 33 vjeçarja sjell në jetë fëmijën e vëllait të saj
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Një hi stori e rrallë është publikuar ngaDailymail,ku 33-vjeçarja Amanda Patterson ka sjellë në j etë fëmijën e v ëllait të saj. Këtu nuk bëhet

fjalë për ndonjë i ncest, por ajo ka qenë nënë mba rtë se (su r ro gate). Amanda ka qenë sëbashku me nusen e vëllait Rachel kur kanë mësuar se ajo është me ka ncer dhe nuk mund të lindte fëmijë.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..