Ne Librazhd nje nene lind trinjak, ndersa infermierja e ben gjestin e madh.

Ne Librazhd nje nene lind trinjak, ndersa infermierja e ben gjestin e madh.
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Në ma ternitetin e Libraz.hdit një nënë 32-vjeçare ka lind.ur trin.jakë.

Por për t’i sjellë në jetë tre fëmijët, ajo ka kryer dy op.era.cione të vës.hti.ra të cilat zgjatën 6 orë.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Alfonia Çota r aportohet nga “A.B.C News” se ishte në re zik për je tën, por një infer.miere e spit.alit është ofruar për të dh.uru.ar gj.a.k dhe tani ajo bashkë me trinjakët gëzojnë shëndet të plotë.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Alfonie Çota sapo ka sjellë në j etë tre fëmijë, dy vajza dhe një djalë.

Për shkak të hem.orr.ag.jisë ajo rre.zi.ko.i jetën. Askush nuk mund të afronte g.ja.k në ato momente.

Por inf ermierja Sadete Anastasi përveç kujdesit vendosi të dh.uro.nte edhe gj.a.k duke i shp.ëtu.ar jetën. Alfonia së bashku me bebet gëzojnë shëndet te plotë. Ndihet e lumtur për ardhjen në je të të tre fëmijëve të saj, por është e shq.et.ës.uar për rritjen e tyre.

Bashkëshorti i saj punon emig.ra.nt në Greqi dhe herë pas here sjell të ardhura, por jo të mjaftueshme për të mbajtur familjen dhe trinjakët.

Çifti ka edhe dy vajza 9 dhe 5 vjeçe, ndërsa familjes i janë shtuar edhe trinjakët që mbajnë emrat: Ambla, Elisjanoja dhe Damjani.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..