Naimi i thotë Mihrijes: Po dukesh ķatastrofë!

Naimi i thotë Mihrijes: Po dukesh ķ atastrofë!
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
“A ka ndodhur që Naimi të thotë diç o fenduese dhe çka ka qenë ajo?”, pyetje kjo, e bërë para pesëmbëdhjetë vjetësh, në një intervistë për revistën tonë, “Kosovarja”.
Ja çfarë ishte përgjigja e artistes sonë, Mihrije Braha:

Ndoshta nuk mund të them of enduese, sepse Naimi nuk o fendon kurrë.
Mirëpo, ka ndodhur në një moment, kur unë jam përgatitur maksimalisht për një xhirim, dhe, në momentin e fundit, kur më nuk mund të ndryshohesha, më ka thënë:

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
“Ku shkon kështu?! Ç’je bërë kështu?! Po dukesh ka tastrofë!”.

Re agimi im ka qenë:

“Naim, nganjëherë je i pamëshirs hëm ndaj meje, sepse nuk i thuhet njeriut në momentin e fundit ashtu!”.
A thua, sot, a guxon Naimi t’i thotë diçka të tillë Mihrijes?
Po Mihrija, çfarë përgjigje do i kthente? Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..