Ky është imami që u arrestua 13 herë nga policia serbe, ja çka ju tha atyre për mbrojtjen e territorit të Kosovës

Ky është imami që u ar r estua 13 herë nga po licia serbe, ja çka ju tha atyre për mb rojtjen e te rritorit të Kosovës
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Hoxhë Xhevat Kryeziu, imam Bubavec të Malishevës, në nj video të publikuar në rrjetet sociale flet për kohën e par al uf tës në Kosovë dhe për bashkimin e shqiptarëve pa marrë parasysh se cilës fe i takojnë.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Hoxha Kryeziu i cili është kryetar i Bashkësisë Islame në Malishevë, po ci lësohet një shembull i mirë prej një kl eriku kombëtarë dhe fetarë.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Në këtë video dëgjohet hoxha duke treguar se në vitin 1990 është ar restuar 13 herë nga po l icia serbe dhe 13 herë është pyetur se çka ke lypë në kishë, e çka kanë lyp pri ftë ri njtë në xhami?Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

v1de0