I kërkon një të pastrehu ushqim, ajo që ndodhi do ju habitë

I kërkon një të pastrehu ushqim, ajo që ndodhi do ju habitë
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Kjo video pr;ekëse tregon momentin kur një person i p astrehë i ofron sanduiçin e fundit një të riu.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Jolah, një b l og ger i njohur, u hoq si i ur itur dhe i kërkoi një të p astrehu nëse mund t’i jepte ushqim.

Video mori shumë kI ikime ne pak minuta pasi u s o s tua ne rrjetet sociale ku mori dhe shume komente po zitive por nuk munguan edhe disa qe e kri tikuan.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..