Vuçiq: Do ta Iuftoj pavarësinë e Kosovës për inat të Evropës (Video)

Vuçiq: Do ta Iu ftoj p avarësinë e Kosovës për inat të Evropës (Video)
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

R aportet e m iratuara të enjten në Parlamentin e Evropës e kanë sh okuar presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Në ato dokumente që për Kosovën i prezentoi ra portuesja gjermane Viola Von Crammon, i kërkohet Serbisë ta pranojë pa varësinë e Kosovës, pastaj rritja e bashkëpunimit të strukturave të inteligjencës Beograd-Prishtinë dhe deri tek ndalja e fushatës an ti shtetë sisë kosovare.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
“Si guxon dikush të më flet për atë Parlament. Unë jam krenar me faktin se e de legj itimojë shtetësinë e Kosovës dhe se do vazhdojë të bëjë kështu çdo ditë për in ati të Parlamentit të Evropës, ata nuk mund të më bëjnë asgjë”, ka thënë Vuçiq.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..