Në Kolumbi një qytet quhet Albania, por a ka lidhje me shqiptarët

Në Kolumbi një qytet quhet Albania, por a ka lidhje me shqiptarët
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Një vend në Kolumbi mban emrin e shtetit shqiptar. Por këtë me siguri e dinë shumë pak shqiptarë.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Qyteti me emrin Albania është qendër komune në Departamentin Kolumbian të La Guajira, në Detin e Karaibeve, transmeton Shqip.

Emri i p rovincës ka qenë Calabacito dhe u ndryshua në Albania në vitin 1937 nga një ko misar i La Guajira.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de 0n më p0shtë..
K omisari i vendosi pro vincës emrin Albania për shkak se gruaja e tij quhej Alba.

Megjithatë ekziston dhe një ve rsion tjetër, sipas të cilit thuhet se ko misari i vendosi emrin duke iu referuar vendit tonë.

“Popullsia e Albanian është një popullsi relativisht e re e përbërë nga 51% e meshkujve dhe 49% e femrave.” “29% e tyre e konsiderojnë veten autoktonë ndërsa 10% mestizo, raizal ose afro-kolumbianë”.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..