Mjeku 85 vjeçar “HERO“ i kthehet punës për të ndihmuar njerëzit.

Mjeku 85 vjeçar “HERO“ i kthehet punës për të ndihmuar njerëzit.
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Është 85 vjeç, por kjo nuk e ka penguar t’i rikthehet profesionit të tij si mjek në sp ital në Itali, ku nevoja është tepër e madhe. Doktori Giampiero Giron dhe pse në pe nsion, ai është rikthyer për të l uftuar kundër k oronavírusit duke u cilësuar krenaria italiane.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Ai rikthehet nga pensioni për të sh pëtuar të tjerët. A ka frí kë? Përgjigja e tij ishte e thjeshtë dhe me një mesazh për të gjithë ‘Unë nuk do të kisha qenë kurrë një doktor po të më ndalonte frí ka. Unë u be tova të isha një i tillë’.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Një gjest i tillë është i mjaftueshëm për të dhënë një shembull dhe për të nd ezur dritën e shpresës në tunel. Doktor Giron është anestezístë venecian në pension dhe sot ndodhet pranë pacíentëve të ínfektuar me C0VíD në f rontin e l uftës.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Veprími i tij për të v ijuar profesionin e tij deri sa të ketë j etë është një shembull për të gjithë kolegët e tij në të gjithë botën, për të u sh truar sot atë për të cilën janë b etuar: Të sh pëtojnë jetë njerëzish.