LDK janë mësuar ‘të fitojnë’ pushtet gjithmonë, pa punuar kurrë asgjë

LDK janë mësuar ‘të fitojnë’ pushtet gjithmonë, pa punuar kurrë asgjë
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Gazetarja Kimete Berisha ka vazhduar me shkrime.Sot, një të tillë ia ka kushtuar LDK-së, ku këtë e parti e ka e t iketuar si të atij lloji që fiton gjithmonë pu shtet, pa punuar kurrë asgjë. Më poshtë shkrimi i saj i plotë.Sa shumë Vjosa në LDK.Vjen një moment kur më nuk e ke asnjë a lternativë.Koha kur e kupton se je vonuar të jesh ‘i mirë’.E pa qenë ‘i mirë’ s’ke çare, sepse Albin Kurti e ka vendosur një st andard të Ri në politikë që ta i m ponon ‘të jesh (apo të dukesh) i nd ershëm’. Deri dje, Kosova ka qenë e p ushtuar nga so ji më i k orruptuar, më i p andershëm, më i pa ditur dhe nga ha jnat më të tm errshëm, që e kanë dh unuar Kosovën, si të ishte pl açkë e ‘fituar’ në lu ftë. Dhe ky tm err ka vazhduar dy dekada. Pse ka vazhduar dy dekada? Sepse, ka qenë mënyrë e j etës në Kosovë, ka qenë krejt normale të jesh h ajn, kr iminel, i pa ditur dhe i p a mo ral shëm! Nëse shqiptarët nuk do ta konsideronin normale p ushtetin e k orruptuar nuk do ta kishin duruar kaq gjatë. Tani që çdo gjë ka ndryshuar, partitë që e kanë shk atërruar Kosovën, e kanë sh katërruar edhe veten. Se kështu shkon kjo punë. Nga pozita i nferiore ku gjendet, LDK nuk funksionon. Sepse, ata janë mësuar ‘të fitojnë’ pu shtet gjithmonë, pa punuar kurrë asgjë.

Që s’kanë punuar kurrë, tregon fakti se as nuk janë takuar mes vete (veç pesëshja që e kanë sh frytëzuar partinë). Në LDK asgjë nuk ka ndryshuar për të mirë. Që Isa Mustafa nuk ishte i vetmi ‘fajtor’ për d egradimin e LDK-së, po e shihni edhe vetë. Pas Isa Mustafës, kanë filluar të ‘hahen’ mes vete. LDK është e ndarë, e pë rçarë, sh ahen mes vete publikisht, ndërsa kryetari Abdixhiku nuk është hi j er ëndë, që të përtoj dikush t’ia kthej fjalën. Një za nat t’mirë e kish, të gjitha takimet i mban pas orës 14:00, kaq i vy er është. (De mbe l i zëm t ipik i LDK-së). Tash në LDK, ka shumë Vjosa. Aq shumë ‘Vjosa’ kanë marrë guxim të shfaqen pas ‘largimit’ të Isa Mustafës, sa duket sikur Isa Mustafa ka gabuar që ka ikur. Me ‘Pas meje-kijameti’, Isa Mustafa po dë shmon se ka edhe më ‘keq’ se Ai. Sepse, për dallim nga Abdixhiku, atij së paku vetëm Vjosa guxonte t’ia kthente fjalën, derisa e përzuri, ose derisa Vjosa ia bëri punën ta d ëbonte nga partia. Çka mund të bëjë Abdixhiku për t’u dalluar nga PDK? Duhet të bëjë diçka që nuk e pret askush nga shqiptarët, duhet të duket ‘i nd ershëm, pa qenë i tillë, duhet të na befasojë. Duhet ta bëjë një ‘boom’! Këtë e mbërrin duke mos e im ituar PDK-në dhe AAK-në. Nëse nuk e voton Vjosën për Presidente, çka fiton LDK-ja? A rritet? A shtohet? A ng jallet? Jo.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..