“Kaloi java që nuk je me mua”, vëllai i Arjan Salës shpërthen në lot dhe i rrëqeth të gjithë me dedikimin e tij prekës

“Kaloi java që nuk je me mua”, vëllai i Arjan Salës shp.ërthen në l.ot dhe i rrë.qeth të gjithë me de dikimin e tij pr ekës
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Vëllai i Arjan Salës, he roit që sa.krifikoi veten e tij duke u futur në mes të fl.akëve për të sh pëtuar 25 kolegët e tij, i ka rrë.qethur të gjithë mëngjesin e sotëm me d edikimin e tij pre kës.

L.otët për të vëllain që h umbi j etën brenda një ma gazine së qendrës tregtare, nuk kanë të ndalur.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
“Zemra ime po bëhet java që nuk je me mua ”, shkruan Edmond Sala në postimin e tij, ku ka publikuar një fotografi të Arjanit.

Ndërkohë kujtojmë se tr upi i paj.etë i 33-vjeçari u gjet në mes të ma gazinës, ku ai kishte hyrë për të shp ëtuar punonjësit nga zja rri dhe për të s huar va trën. Por fat ke.qësisht nuk mundi që të dilte gj.allë nga aty.

Arjan Sala është mundur të nxirret nga ma gazina pas rreth 60 orësh. Ndërkohë ka qenë xhaxhai i vi ktimës ai i cili ka i d entifikuar tr upin dhe më pas është dërguar në mo rg për të bërë e ks pe rtizën e plotë.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..