Jam 37 Vjeçare, Jetoj Në München Të Gjermanis, Kërkoj MashkuII Shqiptar Për Lidhje..

Jam 37 Vjeçare, Jetoj Në München Të Gjermanis, Kërkoj MashkuII Shqiptar Për Lidhje…
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Jam 37 vjeçare , ekonomikisht e mirë pasi kam punuar disa vite jashte po ashtu kam sallon flokesh per

vajza . /Jam si ngle dhe as s esi nuk po mund te kna qem ne da shuri,jam n dare nga burri dhe nuk kam asnje pune me ish burrin tim.Jetoj …Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..